Kupując wózek widłowy czy magazynowy, mamy prawo wymagać od dostawcy pełnej analizy kosztów eksploatacji, obsługi i serwisu zakupionych produktów. W interesie zarówno odbiorcy jak i dostawcy leży bowiem pełna klarowność strony kosztowej inwestycji. Można śmiało stwierdzić, iż zainteresowanie analizą TCO jest tym większe im dłużej firma użytkuje wózki i im więcej ich posiada. W ostatnich 2 latach obserwujemy zdecydowany wzrost zainteresowania klientów dokładną analizą kosztów eksploatacji wózków widłowych.

 

Z punktu widzenia całkowitego kosztu inwestycji za kluczowe czynniki należy uznać:

 • koszt obsługi wymaganej przez producenta (utrzymanie gwarancji na urządzenie i jego prawidłowego stanu technicznego),
 • koszt przeglądów i legislacji – UDT,
 • koszt napraw związanych z awariami,
 • koszt energii (paliwo, energia elektryczna) niezbędnej do pracy urządzenia,
 • koszt planowych wyłączeń urządzenia z eksploatacji (np. związanych z obsługą i serwisem).

 

Za elementy składowe TCO należy również uznać trwałość urządzenia w czasie (jego żywotność definiowaną w ilości motogodzin i latach pracy) oraz możliwość odsprzedaży urządzenia bądź koszt jaki trzeba będzie ponieść w związku z jego utylizacją.

 

Jak zmniejszyć koszty eksploatacji?

 

TCO wózków widłowych można obniżyć poprzez :

 • odpowiedni dobór maszyny do aplikacji pracy,
 • odpowiednią/optymalną ilość maszyn w flocie,
 • odpowiedni dobór zasilania wózka do specyfiki pracy (LPG, EC, Diesel),
 • wybór urządzeń cechujących się niską awaryjnością i długimi okresami międzyprzeglądowymi,
 • wybór urządzeń w których naprawy nie wymagają modułowej wymiany całych podzespołów a jedynie uszkodzonych elementów,
 • wynegocjowanie z dostawcą cen serwisu i obsługi maszyn, podpisanie umowy serwisowej z dostawcą,
 • optymalizację procesów transportowych w firmie (np. WMS),
 • podnoszenie kultury pracy operatorów poprzez szkolenia,
 • stosowanie w wózkach systemów rejestracji logowań i zdarzeń.

 

Oferowane przez WDX S.A. wózki widłowe i magazynowe Crown i Doosan zdecydowanie dobrze wypadają w analizie TCO. Wydłużone okresy międzyprzeglądowe, bardzo niska awaryjność oraz polityka obu producentów polegająca na koncentracji na jakości produktu a nie na obniżaniu jego ceny kosztem jakości pozwalają nam oferować produkty o najniższym TCO na rynku.