Opony do wózków widłowych, jak każde inne mają określoną żywotność. W Polsce obowiązują wytyczne dotyczące eksploatacji opon pneumatycznych w pojazdach i określone są przez Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków  technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 roku, Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami), które określają wymagania dla opon stosowanych w pojazdach.

Wózki widłowe podlegają Dozorowi Technicznemu i obowiązkowo muszą być poddawane badaniom przez Inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego. Podczas badania sprawdzany jest m.in. stan opon na wózku widłowym. Jeżeli inspektor UDT uzna, że ogumienie zamontowane na wózku jest zużyte, nie wydaje pozwolenia na eksploatację wózka.

W ocenie stopnia zużycia opon na wózkach widłowych, pomagają specjalne znaczniki widoczne na oponie. Określają one linię maksymalnego zużycia. Zgodnie ze wspomnianym wyżej rozporządzeniem „pojazd nie może być wyposażony w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon nie zaopatrzonych w takie wskaźniki o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm oraz w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę”.

Jako typowy parametr określający zużycie opon superelastycznych przyjmuje się zmniejszenie grubości opony o 25% lub do wskaźnika (paska) wyznaczającego zużycie graniczne, tzw. linia bezpieczeństwa. Nie można eksploatować opon pełnych, gdy bieżnik zostanie zużyty do tego oznaczenia. Opona tak zużyta, może się rozwarstwić, co może spowodować wypadek wózka widłowego.

W celu zapewnienia możliwości wizualnego kontrolowania głębokości bieżnika na oponach pneumatycznych, są one wyposażone we wskaźniki zużycia – wysokie na 1,6 mm zgrubienia w szczelinach na środku bieżnika. Obszar, w którym umiejscowione są te wskaźniki jest zaznaczony na ściance bocznej opony przez litery TWI (Tread Wear Index) lub przez trójkąt.

 W momencie zużycia się bieżnika i pojawieniu się widocznych płócien, należy szybko wymienić opony na nowe.
 Inne przypadki, kiedy jeszcze opona do wózka widłowego jest zużyta:
  • odklejanie czy rozwarstwianie się bieżnika od reszty opony,
  • uszkodzenia boków opony,
  • wybrzuszenia na boku opony pneumatycznej,
  • widoczność drutów w oponie superelastycznej,
  • widoczne płótna w oponie pneumatycznej.