Niewłaściwy dobór osprzętu może nieść za sobą ryzyko uszkodzenia wózka widłowego, regałów lub pojazdu, z których realizowany jest załadunek/rozładunek. Jeśli źle dobierzemy chwytak, pozycjoner czy obrotnicę pod względem gabarytów posiadanego towaru – zniszczeniu ulec może również transportowany ładunek lub sam osprzęt.  

Bardzo ważne jest, aby na etapie doboru osprzętu do wózka, podać dostawcy odpowiednie informacje o gabarytach przewożonych ładunków i parametrach pojazdu. Należy pamiętać, że zakładając osprzęt na wózku widłowym, zmienia się jego środek ciężkości, w związku z czym spada udźwig. Klient musi również mieć świadomość, że z dodatkowym wyposażeniem zwiększają się gabaryty wózka. Może się więc okazać, że nie zmieści się on w korytarzu roboczym.

Należy pamiętać, że odpowiedni osprzęt ma wpływ również efektywność pracy np. prawidłowo dobrane rozszerzenie ramion chwytaka względem pobieranego towaru, pozostawiające operatorowi luzy operacyjne,  znacznie poprawia szybkość podjęcia produktu.
Dobrze dobrany udźwig do masy transportowanych towarów pozytywnie wpływa na zwrotność wózka i szybkość przejazdów.