Poniedziałek - Piątek:8:00 - 16:00
Infolinia:+48 801 332 629

Uprawnienia na wózek widłowy – wszystko co musisz wiedzieć

Uprawnienia na wózek widłowy – wszystko co musisz wiedzieć

Uprawnienia na wózek widłowy są niezbędne, żeby pracować jako operator wózka podnośnikowego w magazynie, centrum dystrybucyjnym, placu składowym czy zakładzie przemysłowym. Przygotowaliśmy dla Was poradnik odpowiadający na większość popularnych pytań pojawiających się na etapie planowania kursu na wózek widłowy.

Co znajdziesz w przewodniku Uprawnienia na wózek widłowy – wszystko co musisz wiedzieć:

Ile trwa kurs na wózki widłowe?

Kurs umożliwiający obsługę wózków widłowych składa się z dwóch części, teoretycznej, praktycznej i uzupełniającej.

Według przepisów ustanowionych przez Urząd Dozoru Technicznego, kurs upoważniający do obsługi wózków widłowych trwa od 35 do 39 godzin lekcyjnych (trwających 45 minut).

Kurs rozłożony jest na trzy części:

 • teoretyczną – 25 godzin lekcyjnych,
 • praktyczną – 10 godzin lekcyjnych,
 • uzupełniającą – 4 godziny lekcyjne.

Jeżeli na wewnętrznym teście kursant uzyskał mniej niż 60% wymaganej punktacji, przysługuje mu możliwość przystąpienia do części uzupełniającej. Kurs uzupełniający trwa łącznie 4 godziny lekcyjne.

Po ukończeniu kursu, osoba ubiegająca się o uprawnienia na wózek widłowy musi zdać egzamin Państwowy. Czas oczekiwania na egzamin to 2-3 tygodnie. Jeśli kursant zda egzamin, czas oczekiwania na wydanie uprawnienia wynosi około 7 dni.

Ile kosztuje kurs na wózki widłowe?

Każdy ośrodek szkoleniowy ustala cenę kursu indywidualnie. Cena jest zależna od kilku czynników, są to m. in.;

 • opłaty za usługi wliczone w kurs (badania lekarskie i psychotechniczne),
 • certyfikaty które można uzyskać po ukończonym kursie,
 • kategoria, w której kursant ma uzyskać uprawnienia.

Ostatni punkt, czyli wybrana przez kandydata kategoria, decyduje o cenie kursu. Istnieją trzy kategorie w jakich można uzyskać uprawnienia do pracy na wózku widłowym. Są to I WJO, II WJO i III WJO.

Ceny pełnych kursów na te kategorie wynoszą;

 • 1000 – 1300 zł za kategorię I WJO,
 • 600 – 800 zł za kategorię II WJO,
 • do 500 zł za kategorię III WJO.

Ceny poszczególnych kategorii różnią się, ponieważ III WJO upoważnia jedynie do pracy na wózkach paletowych, II WJO upoważnia do pracy na wózkach paletowych i jezdniowych, a I WJO umożliwia pracę na wszystkich wózkach widłowych, włącznie z wózkami specjalizowanymi.

Czy uprawnienia na wózki widłowe są bezterminowe?

Do września 2019 roku, uprawnienia UDT pozwalające na obsługę wózków widłowych były bezterminowe. Od dnia 9 września 2019 roku, ustanowiono nowe przepisy, które uniemożliwiają uzyskanie bezterminowych uprawnień.

Aktualnie, uprawnienia na wózek widłowy mogą zostać wydane na 5 lub 10 lat. Okres na jaki są wydawane, jest zależny od kategorii zdanej na egzaminie państwowym. Przedawnienie uprawnień obowiązuje również konserwatorów wózków widłowych.

Wszystkie osoby które otrzymały zezwolenia przed rokiem 2019, domyślnie otrzymują uprawnienia ważne przez 5 lat, od daty 1 stycznia 2019.

Aby przedłużyć uprawnienia do pracy na wózkach widłowych, nie trzeba ponownie podchodzić do egzaminu państwowego.

Do przedłużenia uprawnień UDT wymaga;

 • wniosku złożonego elektronicznie lub pisemnie, co najmniej 3 miesiące przed terminem przedawnienia obecnych uprawnień,
 • oświadczenia potwierdzającego czynną pracę na wózkach widłowych przez okres minimum 3 lat, w trakcie ostatnich 5 lat.

Czy kurs na wózki widłowe jest trudny?

To pytanie nurtuje wielu chętnych na stanowisko operatora. Poziom trudności kursu, w głównej mierze, zależy od własnych predyspozycji i wybranej przez nas placówki szkoleniowej. Większość instytucji szkoleniowych dokłada wszelkich starań by kursant posiadł wiedzę niezbędną do poprawnej pracy na wózku widłowym.

Samo szkolenie odbywa się pod okiem wykwalifikowanego instruktora, który udziela porad i koryguje błędy kursanta.

Nie można jednoznacznie określić, czy kurs na wózki widłowe jest trudny, ponieważ jedni opanują obsługę wózka w trakcie pierwszych kilkudziesięciu minut, a inni będą potrzebować na to kilku godzin.

Należy jednak uważać na instytucje, które oferują szkolenia w bardzo niskich cenach. Część z nich to firmy oferujące okrojony kurs, który nie zapewnia niezbędnych kwalifikacji. Wybierając taką ofertę, kursant może mieć trudności ze zdaniem egzaminu UDT.

Jak wygląda egzamin UDT na wózki widłowe?

Egzamin UDT uprawniający do obsługi wózków widłowych składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.

Część teoretyczna to test jednokrotnego wyboru, zawierający 15 pytań. Aby zdać tę część, osoba wypełniająca egzamin powinna poprawnie zaznaczyć minimum 11 odpowiedzi. Po zdaniu egzaminu z teorii, można przystąpić do części praktycznej.

Część praktyczna weryfikuje wiedzę kursanta z zakresu obsługi i konserwacji sprzętu. Podczas tej części egzaminu, egzaminator sprawdza czy kandydat poprawnie rozpoczyna pracę na wózku, oraz czy obsługuje wózek w sposób gwarantujący bezpieczną pracę. Do zadań egzaminacyjnych należy wykonywanie manewrów uwzględniających zawracanie, jazdę przodem i tyłem, a także podnoszenie i odstawianie palety w wyznaczone miejsce.

Zakres wiedzy wymaganej na egzaminie teoretycznym i praktycznym można otrzymać w wojewódzkim oddziale UDT, a także znaleźć na oficjalnej stronie internetowej UDT.

Sprawdź: Jak uzyskać uprawnienia na wózki wysokiego składowania?

Jakie badania lekarskie na wózki widłowe?

Osoba ubiegająca się o uprawnienia do pracy na wózkach widłowych, musi przejść szereg badań lekarskich oraz otrzymać pozytywną opinię z psychotestów.

Badania upoważniające do pracy na wózkach widłowych są przeprowadzanie przez lekarza medycyny pracy. Przed wizytą, przyszły operator powinien być wypoczęty i mieć ze sobą dokumenty dotyczące ewentualnych chorób przewlekłych i przyjmowanych leków.

W trakcie badań, lekarz sprawdzi czy osoba badana jest w pełni sprawna psychoruchowo, czy nie posiada ona chorób wykluczających z zawodu, a także czy ma wystarczająco sprawny słuch i wzrok.

Koszt badania to około 130 zł. W większości przypadków, badania lekarskie są wliczone w koszt kursu na wózki widłowe. W takim przypadku ośrodek szkoleniowy sam wyznacza placówkę medyczną do której kursant ma się udać.

Ile zarabia operator wózka widłowego?

Operator to osoba odpowiedzialna za obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych w magazynie.

Praca operatora wymaga ciągłego skupienia, dokładności i zmusza do wielogodzinnego siedzenia w jednej pozycji. Operator powinien być dyspozycyjny ponieważ w wielu magazynach praca ma charakter trzyzmianowy.

Operator wózka widłowego zarabia więcej od magazyniera ponieważ musi on dysponować odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania swojego zawodu. Aby otrzymać posadę operatora, niezbędne jest posiadanie uprawnień wydanych przez UDT. W związku z tym, wypłaty są adekwatne do posiadanej kategorii WJO (I, II lub III) i kwalifikacji. W 2020 roku operatorzy zarabiają od 3 100 do 4 100 zł brutto, średnia wypłata przyznawana osobom na tym stanowisku wynosi 3 600 zł brutto.

Co oznacza skrót WJO?

WJO to skrót od uprawnień upoważniających do jazdy na wózkach jezdniowych, ustanowiony przez UDT.

Istnieją trzy kategorie uprawnień WJO:

 • III WJO – uprawnienie upoważnia do pracy na wózkach jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych. Nie upoważnia do pracy na standardowych wózkach widłowych, operator z tą kategorią może obsługiwać wózki paletowe z masztem i bez niego, oraz wózki zdalnie sterowane.
 • II WJO – z tym uprawnieniem możemy obsługiwać wszystkie wózki z kategorii III WJO oraz wózki jezdniowe podnośnikowe. Większość zakładów, przy zatrudnianiu, wymaga od kandydatów na stanowisko operatora kategorii II WJO lub wyższej.
 • I WJO – najwyższy stopień uprawnienia na wózki widłowe. Posiadając I WJO, możemy operować wózkami z kategorii III WJO i II WJO, oraz wózkami specjalizowanymi.

O rodzajach wózków widłowych przeczytasz tutaj.

Jak czytać tabele udźwigu wózka widłowego?

Każdy pojazd jezdniowy unoszący posiada swoją indywidualnie wyliczoną tabelę udźwigu. Tabele, inaczej diagramy udźwigu, służą do wyliczania udźwigu nominalnego i znajdują się w dokumentacji wózka oraz na jego powierzchni. Udźwig nominalny określa wagę ładunku jaką może unieść wózek na określoną wysokość.

Na diagramach udźwigu widnieją trzy wartości: udźwig nominalny wyrażany w kilogramach definiuje maksymalną wysokość unoszenia i odległość środka ciężkości ładunku od czoła wideł wyrażane w milimetrach. Tabele mogą różnić się od siebie wizualnie, ale wszystkie działają na tej samej zasadzie.

Aby określić maksymalny ciężar jaki wózek jest w stanie unieść na określoną wysokość, musimy sprawdzić tabelę z użyciem parametrów wysokości składowania i odległości środka ciężkości ładunku od czoła wideł.

Jeśli chcemy określić maksymalną wysokość, na jaką można unieść ładunek, musimy sprawdzić tabelę z użyciem informacji o ciężarze ładunku i jego odległości środka ciężkości od czoła wideł.

O autorze

Katarzyna StawiarskaKoordynator ds. Marketingu Operacyjnego

Pierwsze kroki stawiała w warszawskich agencjach reklamowych. Pasjonatka słowa pisanego, wierząca, że słowa czynią cuda, a dobra komunikacja jest w stanie zmienić świat. Copywriterka z zamiłowania, redaktorka z doświadczenia. Od kilkunastu lat związania z branżą logistyczną, której zmienność i zróżnicowanie ją wciąż fascynuje. Entuzjastka filozofii Crown. Uwielbia działanie. Autorka kilkudziesięciu artykułów w ogólnopolskiej prasie branżowej. W czasie wolnym podróżuje nawiązując nowe znajomości.

LinkedIn