Leasing wózków widłowych

PKO Leasing

BZ WBK Leasing

Millennium Leasing

Suma opłat
103,90%

Suma opłat
104,04%

Suma opłat
104,13%

Specjalnie dla naszych Klientów wynegocjowaliśmy z bankami preferencyjne stawki leasingowe na wózki widłowe

Informacje dodatkowe

  1. Waluta leasingu: Euro
  2. Podanych wyliczeń dokonano w oparciu o: okres leasingu 36 miesięcy, opłata wstępna 20%, wykup 20%.
  3. Banki zastrzegają sobie prawo do zmiany stawek leasingowych w związku ze zmianą stóp procentowych
  4. Banki zastrzegają sobie prawo do decyzji o przyznanie leasingu na bazie swobodnej oceny dokumentów wnioskodawcy

Zwyczajowo wymagane dokumenty

  • Wniosek leasingowy
  • PIT lub CIT-8 za zeszły rok wraz z potwierdzeniem złożenia
  • Dokumenty finansowe za ostatni rok obrotowy
  • Dokumenty finansowe za bieżący okres

Pobierz ofertę

Poniżej szczegóły oferty wraz z kontakami do naszych przedstawicieli.

Pobierz ofertę